ZLOT MIŁOŚNIKÓW MERCEDESA KLASY G – G41

ZLOT MIŁOŚNIKÓW MERCEDESA KLASY G – G41

ZAMOŚĆ


Termin: 11-14.06.2020

ZLOT MIŁOŚNIKÓW MERCEDESA KLASY G

G40

SREBRNA GORA


G40 POLSKA

Gelandewagen 1979-2020

Zapraszamy serdecznie na obchody 41 lecia Mercedesa G Klasy. Integracja, wspólna podróż i przecieranie bezdroży w gronie fanów i przyjaciół, z niesamowitą historią w tle.

PROGRAM

 Termin: 11-14.06.2020

11.06.2020 (czwartek)

17.00 – 22.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników w Zajeździe

20.00 – kolacja we własnym zakresie

 

12.06.2020 r. (piątek)

8.00 – 9.30 – śniadanie

9.30-10.00 odprawa, wspólne zdjęcie uczestników

10.00 – 13.30 – wyjazd kolumną po najpiękniejszych zakątkach Działów Grabowieckich (baszta w Kornelówce, lasy bukowe, kapliczka na wodzie, grodzisko Bronisławka, rezerwat Wygon Grabowiecki), podczas przejazdu będą prowadzone prelekcje historyczno-przyrodnicze

13.30 – 14.30 – grillowanie pod wiatą w stadninie DEBRY.pl

14.30 – 16.30 – zabawa w terenie, podział na grupy:

  1. Załogi, które będą brały czynny udział w offroadowych rywalizacjach: pieczątki w debrach (wąwozach), czasówka w sadzie leszczynowym
  2. Załogi, które będą mogły oglądać zmagania kolegów oraz wykorzystać uroki stadniny: minizoo, plac zabaw dla dzieci, łódka nad stawem, minigolf, dart, pingpong, bilard…..

17.00 – 19.00 – dalsza tułaczka po Działach Grabowieckich

20.00 – biesiada pod wiatą w Zajeździe Magnat

13.06.2020 r. (sobota)

8.00 – 9.30 – śniadanie

930-10.00 odprawa

10.00- 12.30 – wyjazd w teren po roadbook-u po Roztoczu Środkowym (podział będzie na dwie grupy, pewne odcinki będą o różnym stopniu trudności z możliwością oglądania zmagań załóg wybierających cięższy teren)

12.30 – 13.30 – wspólne zwiedzanie Olejarni Ruszowskiej (pokaz wyrobu oleju wraz z regionalnym poczęstunkiem)

14.00 – 16.00 – przejazd kolumną po kolejnych zakątkach Roztocza Środkowego (Feliksówka, Adamów, Wojda, Bliżów, Guciów)

16.00 – 17.30 – zwiedzanie skansenu w Guciowie oraz poczęstunek regionalnymi potrawami

17.30 – 18.30 – powrót do Zajazdu MAGNAT

19.30 – uroczysta kolacja

 

14.06.2020 r. (niedziela)

8.30 – 10.00 – śniadanie

10.30 – 12.30 – zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem

13.00 – rozjazd do domów

Nr konta do wpłat:

Citi Bank

75 1030 0019 0109 8503 3003 5652

Audiofriq Sp. z o.o. ul.Ćmielowska 15a/15, 03-127 Warszawa

 

Kwoty do wpłat na konto do 31.04.2020 : osoba dorosła 600 zł brutto za osobę ,dziecko do 12 lat 350 zł za osobę.

Od 1.05.2020 700 zł/osobę dorosłą i 400 zł/dziecko do 12 roku.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nr rejestracyjny zgłoszonego pojazdu.

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie „G41” jest potwierdzona wpłata na konto.

REJESTRACJA

UCZESTNIKÓW

Zgłaszający
Pojazd
Załoga w pojeździe
Opcja trasy do wyboru

Dane do faktury* Zapoznałem się i akceptuję regulamin Zlotu "G41"

* Oświadczam, że biorę udział w Zlocie "G41" w Zamościu na własną odpowiedzialność

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji i uczestnictwa w Zlocie "G41"

* pola oznaczone gwiazgką są wymagane

REGULAMIN

Pkt 1

Organizatorem Zlotu Mercedesa klasy G zwanego dalej G41, który odbędzie się w dniach 11-14.06.2020  roku w miejscowości Zamość jest: AudiofriQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Ćmielowska 15a/15, reprezentowana przez Rafał Śnieżek.

PKT 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami zadaniowymi.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejki imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie a także dokonały stosownej wpłaty na koszty organizacyjne.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), lub tzw. Ślad w formie elektronicznej w celu pokonania wyznaczonych tras. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook’u lub śladu.

Pkt 8

Każdy uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń organizatorów podczas przejazdów w kolumnach za przewodnikiem, zachowując przy tym szczególną ostrożność.

Pkt 9

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 10

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pkt 11

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom 4 posiłki tj. posiłek w porze obiadowej (piątek i sobota) oraz kolacji (piątek i sobota). Identyfikatory, koszulkę zlotową, naklejki. Wyznacza i opłaca stosowne pozwolenia, zlecenia wykonania tras. Opłaca koszty organizacyjne tj. reklamę, rejestrację foto-video oraz gadżety dla uczestników, wydruki. Inne koszty związane z organizacją imprezy.

Pkt 12

Wszyscy uczestnicy „G41” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia lub zaznaczenia odpowiedniej rubryki w aplikacji.

Audiofriq Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

Audiofriq Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).