Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

PL | EN | DE

Imprezy - Rajdy

Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

Gelandewagen 1979-2019

Zapraszamy serdecznie na obchody 40 lecia Mercedesa G Klasy. Integracja, wspólna podróż i przecieranie bezdroży w gronie fanów i przyjaciół, z niesamowitą historią w tle.

Zlot Fanów G-wagena w Srebrnej Górze i Ząbkowicach Śląskich – ponad 300 osób; 3 dni pełne atrakcji i zawodów. Nie zabraknie pysznej kuchni, stoisk i prezentacji z nowościami technologicznymi i relaksu z delikatną muzyką w tle.

Integracja

Podczas Jubileuszowego Zjazdu nie zabraknie atrakcji, które pozwolą na wspólną zabawę i integrację. Głównym punktem imprezy będą trasy terenowe o zróżnicowanym stopniu trudności.

Całość imprezy odbywa się pod hasłem „40×40″ – czyli 40 zadań na 40-lecie Gelendy. Na specjalnie przygotowanym torze oraz trasach uczestnicy będą zdobywać punkty, wykonywać zadania, prezentować i sprawdzać umiejętności. Na koniec wyłonimy i nagrodzimy zwycięzców w przeróżnych kategoriach.

Uczta i wypoczynek z muzyką w tle

Po wyczerpujących zmaganiach w plenerze, przyjdzie czas na wypoczynek i ucztę dla duszy i ciała. Uroczysta kolacja w Twierdzy Srebrna Góra, w niepowtarzalnym klimacie przy dźwiękach muzyki na długo pozostanie w pamięci.

Zespół GRAPH!TE

Zespół ludzi od lat tworzących muzykę z pasją. Energetycznie, żywiołowo czasem melancholijnie. Taki charakter mają ich koncerty.

Dodatkowe atrakcje

  • wystawa aut
  • prelekcje, panele dyskusyjne
  • Prezentacje sponsorów
  • warsztaty specjalizacyjne
  • szkolenia pierwszej pomocy

Wspólna historia

Podczas integracji na zamku w Ząbkowicach Śląskich, chcemy spisać nasze wspomnienia i wyobrażenia dotyczące G Klasy.

Na kartach jubileuszowej księgi, każdy uczestnik będzie mógł opisać jak wyobraża sobie Gelendę w przyszłości, za co ją ceni, co warto zmienić lub czego nie należy zmieniać.

Księga zostanie zamknięta w kapsule czasu, którą pozostawimy do lektury przy okazji kolejnego okrągłego jubileuszu.

Najciekawsze historie, najlepiej opowiedziane nagrodzimy niepowtarzalnymi nagrodami.

40 lecie Gelendy

to okazja do spędzenia atrakcyjnego i aktywnego weekendu w towarzystwie pasjonatów G Klasy i wszystkich, którym świat motoryzacji nie jest obcy. Do udziału w imprezie dołączą partnerzy medialni: telewizje stacjonarne, internetowe, stacje radiowe, magazyny branżowe.

Wszystkie chwile zarejestrujemy w formie filmu promocyjnego, aby stanowił rzeczowy dowód historii, która będzie się dalej pisać…

Ciekawe rzeczy nie dzieją się tylko na krańcu świata…Niech o tym opowiadają świadkowie i dokumenty!

PROGRAM

15.08.2019 – czwartek

18.00-21.00 rejestracja uczestników

16.08.2019 – piątek

8.00-9.00 rejestracja uczestników

9.00-10.00 przywitanie, odprawa

– regulamin i zasady

– odprawy w podgrupach

10.00 wyjazd na trasę w stronę Ząbkowic Śl.

10.30-14.30 impreza na Zamku w Ząbkowicach Śl.

– konkursy, quizy, zabawy, szkolenia

– szkolenia pierwsza pomoc

– szkolenia obsługi samochodu w terenie

– spotkania tematyczne, ciekawi ludzie, prezentacje

13-14.30 posiłek na terenie zamku

14.30 wyjazd na trasę turystyczną Kamieniec, Laskówka,Kłodzko-poligon

15.30 zajęcia terenowe na poligonie w Kłodzku

18.00 wyjazd trasą turystyczną do Srebrnej Góry

19.30 kolacja

17.08.2019 – sobota

9.30 odprawa

10.00 wyjazd na trasy (pikantna i łagodna)

13.30-14.30 posiłek na trasie

18.00 przyjmowanie kart drogowych

19.30 kolacja, wręczenie nagród, podziękowania

18.08.2019 – niedziela

9.30 Śniadanie. Zakończenie zlotu.

REGULAMIN

Pkt 1

Organizatorem Jubileuszowego Zlotu Mercedesa G zwanego dalej G40, który odbędzie się w dniach 16-18.08.2019 roku w miejscowościach Ząbkowice Śląskie i Srebrna Góra jest: AudiofriQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Ćmielowska 15a/15, reprezentowana przez Rafał Śnieżek.

PKT 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami zadaniowymi.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejki imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie a także dokonały stosownej wpłaty na koszty organizacyjne.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), lub tzw. Ślad w formie elektronicznej w celu pokonania wyznaczonych tras. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook’u lub śladu.

Pkt 8

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 9

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pkt 10

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom 4 posiłki tj. posiłek w porze obiadowej (piątek i sobota) oraz kolacji (piątek i sobota). Identyfikatory, koszulkę zlotową, naklejki. Wyznacza i opłaca stosowne pozwolenia, zlecenia wykonania tras. Opłaca koszty organizacyjne tj. reklamę, rejestrację foto-video oraz gadżety dla uczestników, wydruki. Inne koszty związane z organizacją imprezy.

Pkt 11

Wszyscy uczestnicy „G40” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia lub zaznaczenia odpowiedniej rubryki w aplikacji.

Audiofriq Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

Sponsorzy

Partnerzy

Patronaty