Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

PL | EN | DE

Events - Rallies

Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

Gelandewagen 1979-2019

We cordially invite you to celebrate the 40th anniversary of Mercedes G Class. Interactions, traveling together and driving off road, among fans and friends with an amazing background story.

G-Wagen Fan Rally in Srebrna Góra and Ząbkowice Śląskie – over 300 people; 3 days full of attractions and competitions. There will be plenty of delicious cuisine, stands and presentations with technological novelties and relaxation with soft music in the background.

Integration

During the Jubilee Congress, there will be plenty of attractions that will allow for joint plays and interactions. The highlight of the event will be off-road routes of varying difficulties.

The whole event is held under the slogan „40×40” – that is 40 tasks for the 40th anniversary of Gelenda. At the specially prepared track and routes, participants will earn points, perform tasks, present and check skills. At the end, we will select and reward winners in various categories.

Feast and relaxation with music in the background

After exhausting struggles in the outdoors, time to rest and feast the soul and body. A formal dinner in the Srebrna Góra Fortress, in an unique atmosphere with the sounds of music, will remain in your memories for years to come.

Additional attractions

  • Cars’ exhibition
  • lectures, discussion panels
  • Sponsorship presentations
  • Specialized workshops
  • first aid training

Common history

During the interactions at the castle in Ząbkowice Śląskie, we would like to write down our memories and ideas about the G Class.

On the pages of the jubilee book, each participant will be able to describe how he/she imagines Gelenda to be in the future, what value it holds, what should be changed and what should remain unchanged.

The book will be closed in a time capsule, that will be read during future events of the next rounds of jubilee.

The best told most interesting stories will be rewarded with unique prizes.

PROGRAM

15.08.2019 – czwartek

18.00-21.00 rejestracja uczestników

16.08.2019 – piątek

8.00-9.00 rejestracja uczestników

9.00-10.00 przywitanie, odprawa

– regulamin i zasady

– odprawy w podgrupach

10.00 wyjazd na trasę w stronę Ząbkowic Śl.

10.30-14.30 impreza na Zamku w Ząbkowicach Śl.

– konkursy, quizy, zabawy, szkolenia

– szkolenia pierwsza pomoc

– szkolenia obsługi samochodu w terenie

– spotkania tematyczne, ciekawi ludzie, prezentacje

13-14.30 posiłek na terenie zamku

14.30 wyjazd na trasę turystyczną Kamieniec, Laskówka,Kłodzko-poligon

15.30 zajęcia terenowe na poligonie w Kłodzku

18.00 wyjazd trasą turystyczną do Srebrnej Góry

19.30 kolacja

17.08.2019 – sobota

9.30 odprawa

10.00 wyjazd na trasy (pikantna i łagodna)

13.30-14.30 posiłek na trasie

18.00 przyjmowanie kart drogowych

19.30 kolacja, wręczenie nagród, podziękowania

18.08.2019 – niedziela

9.30 Śniadanie. Zakończenie zlotu.

REGULATIONS

Pkt 1

Organizatorem Jubileuszowego Zlotu Mercedesa G zwanego dalej G40, który odbędzie się w dniach 16-18.08.2019 roku w miejscowościach Ząbkowice Śląskie i Srebrna Góra jest: AudiofriQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Ćmielowska 15a/15, reprezentowana przez Rafał Śnieżek.

PKT 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami zadaniowymi.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejki imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie a także dokonały stosownej wpłaty na koszty organizacyjne.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), lub tzw. Ślad w formie elektronicznej w celu pokonania wyznaczonych tras. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook’u lub śladu.

Pkt 8

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 9

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pkt 10

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom 4 posiłki tj. posiłek w porze obiadowej (piątek i sobota) oraz kolacji (piątek i sobota). Identyfikatory, koszulkę zlotową, naklejki. Wyznacza i opłaca stosowne pozwolenia, zlecenia wykonania tras. Opłaca koszty organizacyjne tj. reklamę, rejestrację foto-video oraz gadżety dla uczestników, wydruki. Inne koszty związane z organizacją imprezy.

Pkt 11

Wszyscy uczestnicy „G40” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia lub zaznaczenia odpowiedniej rubryki w aplikacji.

Audiofriq Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

Sponsors

                                 

Partners

            

Patronage