Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

PL | EN | DE

Veranstaltungen - Kundgebungen

Jubileuszowy Zlot Mercedesa Klasy G „G40”

Gelandewagen 1979-2019

Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein, das 40-jährige Jubiläum der Mercedes G-Klasse zu feiern. Integration, gemeinsames Reisen und unvergessliche Gefühle sind den Fans über die Jahre in Erinnerung geblieben.

G-Wagen Fantreffen in Srebrnej Górze und Ząbkowicach Śląskich – über 300 Teilnehmer; 3 Tage voller Attraktionen und Wettbewerbe. An den Köstlichkeiten wird’s nicht fehlen, genau so wie, an Ständen und Präsentationen über die neusten Technologien mit entspannter Musik im Hintergrund.

Integration

Während des Jubiläums wird’s an Attraktionen nicht fehlen, diese werden für die gemeinsame Integration und den gemeinsamen Spaß sorgen. Höhepunkt der Veranstaltung sind die Off-Road Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Die Veranstaltung findet unter dem Namen „40×40“ statt, das bedeutet 40 Herausforderungen für das 40-Jährige Jubiläum der G-klasse.

Auf der speziell angefertigten Strecke werden die Teilnehmer Punkte sammeln müssen, Aufgaben lösen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Themenbereichen unter Beweis stellen müssen. Am Ende, werden die Gewinner in den verschiedenen Kategorien gekrönt.

Essen und Relax

Nach anstrengenden Kämpfen in der Natur wird die Zeit kommen, sich auszuruhen und den Körper zu regenerieren. Ein festliches Abendessen in der Festung Srebrna Góra ist dafür die perfekte Lösung. Genau so wie die Entspannungsmusik, welche bei dem Abendessen im Hintergrund laufen wird.

Zusätzliche Attraktionen

  • Autoausstellung
  • Vorträge, Diskussionsrunden
  • Präsentationen der Sponsoren
  • Spezialisierungs-Workshops
  • Erste-Hilfe-Training

Gemeinsame Erinnerung

Während der Integration im Schloß Ząbkowicach Śląskich, wollen wir unsere Gemeinsame Erinnerung und zukünftige Hoffnungen der G-Klasse aufschreiben.

Hier zu erhält jeder Teilnehmer die Möglichkeit einen Bucheintrag zu machen, wo er die guten, die schlechten und die verbesserungsfähigen Seiten der G-Klasse festhalten kann.

Das 40-jährige Jubiläum der G-Klasse

ist eine einmalige Chance das Wochenende, mit Leuten gleicher Interessen zu verbringen. Weitere Partner die an der Veranstaltung teilnehmen sind: Fernsehen, Radiosender, und Zeitschriften.

Wir werden alle Momente von dem unvergesslichen Wochenende in Form eines Werbefilms festhalten.

Lasst uns gemeinsam mit dem 40-Jährigem Jubiläum der G-Klasse Geschichte schreiben.

PROGRAMM

15.08.2019 – czwartek

18.00-21.00 rejestracja uczestników

16.08.2019 – piątek

8.00-9.00 rejestracja uczestników

9.00-10.00 przywitanie, odprawa

– regulamin i zasady

– odprawy w podgrupach

10.00 wyjazd na trasę w stronę Ząbkowic Śl.

10.30-14.30 impreza na Zamku w Ząbkowicach Śl.

– konkursy, quizy, zabawy, szkolenia

– szkolenia pierwsza pomoc

– szkolenia obsługi samochodu w terenie

– spotkania tematyczne, ciekawi ludzie, prezentacje

13-14.30 posiłek na terenie zamku

14.30 wyjazd na trasę turystyczną Kamieniec, Laskówka,Kłodzko-poligon

15.30 zajęcia terenowe na poligonie w Kłodzku

18.00 wyjazd trasą turystyczną do Srebrnej Góry

19.30 kolacja

17.08.2019 – sobota

9.30 odprawa

10.00 wyjazd na trasy (pikantna i łagodna)

13.30-14.30 posiłek na trasie

18.00 przyjmowanie kart drogowych

19.30 kolacja, wręczenie nagród, podziękowania

18.08.2019 – niedziela

9.30 Śniadanie. Zakończenie zlotu.

VORSCHRIFTEN

Pkt 1

Organizatorem Jubileuszowego Zlotu Mercedesa G zwanego dalej G40, który odbędzie się w dniach 16-18.08.2019 roku w miejscowościach Ząbkowice Śląskie i Srebrna Góra jest: AudiofriQ Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Ćmielowska 15a/15, reprezentowana przez Rafał Śnieżek.

PKT 2

Zlot odbędzie się drogami publicznymi oraz prywatnymi i ma charakter turystyczno-integracyjny z elementami zadaniowymi.

Pkt 3

W imprezie biorą udział osoby i samochody które zostały zarejestrowane przez organizatora, tzn. otrzymały identyfikator oraz naklejki imprezy, zapoznały się z niniejszym regulaminem i podpisały stosowne oświadczenie a także dokonały stosownej wpłaty na koszty organizacyjne.

Pkt 4

Przejazdy pomiędzy odcinkami imprezy odbywają się drogami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym. Wymagają zatem posiadania przez kierującego samochodem: dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi, prawa jazdy właściwej kategorii oraz aktualnej polisy ubezpieczenia OC. Każdorazowy wjazd z trasy zlotu na drogę publiczną ma charakter włączenia się do ruchu i wymaga od uczestnika zachowania szczególnej ostrożności i dopuszczalny jest jedynie w miejscach oznaczonych przez organizatora zlotu.

Pkt 5

Na trasie imprezy odbywa się normalny ruch wobec czego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym w zakresie koniecznym do uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa wobec innych uczestników ruchu.

Pkt 6

Jazda off-road może być niebezpieczna i uczestnicy biorą udział w zlocie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. Uczestnik biorący udział w imprezie podpisuje stosowne oświadczenie o własnej odpowiedzialności. Podpisanie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa uczestnictwa w zlocie.

Pkt 7

Każdy z uczestników otrzymuje notatki nawigacyjne opisujące trasę (roadbook, mapa), lub tzw. Ślad w formie elektronicznej w celu pokonania wyznaczonych tras. Uczestnik imprezy zobowiązuje się trzymania trasy opisanej w roadbook’u lub śladu.

Pkt 8

Podczas trwania imprezy, każdy uczestnik winien posiadać w widocznym miejscu identyfikator otrzymany od organizatora.

Pkt 9

Niedopuszczalne jest kierowanie pojazdem podczas zlotu przez osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Pkt 10

W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom 4 posiłki tj. posiłek w porze obiadowej (piątek i sobota) oraz kolacji (piątek i sobota). Identyfikatory, koszulkę zlotową, naklejki. Wyznacza i opłaca stosowne pozwolenia, zlecenia wykonania tras. Opłaca koszty organizacyjne tj. reklamę, rejestrację foto-video oraz gadżety dla uczestników, wydruki. Inne koszty związane z organizacją imprezy.

Pkt 11

Wszyscy uczestnicy „G40” są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i wyrażenia zgody na zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec organizatora, poprzez podpisanie stosownego oświadczenia lub zaznaczenia odpowiedniej rubryki w aplikacji.

Audiofriq Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Ćmielowskiej 15a/15, jako administrator danych osobowych informuje Państwa, iż podane dane osobowe są niezbędne do zrealizowania naszej usługi oraz wystawienia dokumentu kasowego i będą przetwarzane zgodnie z przepisami chroniącymi prywatność klientów, w tym w szczególności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

Sponsoren

                                 

Partner

             

Patenschaften